Mogelijkheid 1

05-09-2023
1 reacties

Als we kijken naar de eisen van het waterschap en de provincie op het gebied van woningbouw en waterberging, moeten we concluderen dat de plannen uit de ontwikkelvisie niet haalbaar zijn. Daarom moeten we de plannen bijstellen.

  • Heidelust ligt in het overstromingsgebied van de Essche stroom. Dat betekent minder bebouwing en een andere manier van bouwen: compact en op palen. 
  • Permanent bouwen op Heidelust mag alleen in combinatie met een sociaal en klimaatvriendelijk project.
  • We moeten voor voldoende sociale/goedkope woningen zorgen.

Praat mee 

We hebben twee mogelijkheden voor de invulling van de locaties. Die kun je hieronder bekijken. Je kunt niet meer reageren op de mogelijkheden. De reacties nemen we mee in het voorstel aan de gemeenteraad.

Nieuwe school op de huidige locatie, woningbouw op een deel van Heidelust en een natuurpark met waterberging en eerste 15 jaar tijdelijke woningen op het andere deel van Heidelust.

Nieuwe school

Bouw van een nieuwe school met 2 verdiepingen op de huidige locatie aan de Ericastraat. Daardoor komt er ruimte vrij voor een groene buitenruimte/speelplaats van de school. Tijdens de sloop en bouw van de school zorgen we voor tijdelijke huisvesting. 

Woningbouw

Op een deel van Heidelust (A) is ruimte voor 54-90 permanente woningen voor verschillende doelgroepen met ten minste 50% sociale huur en goedkope koop. Vanwege de waterbergingsopgave moet de bouw compact en op palen. Het bestemmingsplan moet aangepast worden om woningbouw mogelijk te maken.

Natuurpark

Op het andere deel van Heidelust (B) realiseren we een natuurpark. De eerste 15 jaar willen we op dit deel tijdelijke woningen plaatsen. In het nieuwe bestemmingsplan nemen we de bestemming 'natuur' op voor dit gedeelte van Heidelust. Permanente woningbouw is dan niet mogelijk.

Wat vind jij van deze mogelijkheid?

We willen graag weten wat je van deze mogelijkheid vindt. Je kunt hieronder je reactie geven. Geef daarbij aan:

  • waar we rekening mee moeten houden bij deze mogelijkheid
  • wat je waardeert aan deze mogelijkheid
  • algemene opmerkingen

Je reactie is na het indienen zichtbaar op deze pagina. 

Afbeeldingen

Waarderen

1  reacties

Peter van den Brand, Theereheide 7 5271 VN Sint-Mi 09-09-23 om 11:37

Plannen zijn nog erg summier, toch alvast een enkele reactie.

in 2019 werd toegezegd, dat de bossage aan de zuidwestkant van het plangebied onaangetast zou blijven. Wederom een pleidooi om dat ook nu te doen. Behalve eigenbelang (privacy etc.) zijn er sterke argumenten om deze bossage in tact te laten te weten:

- dagelijks zien we veel dieren (eekhoorns, volgels enz.) migreren vanuit het buitengebied naar het "bos van Wouters" in de wijk en v.v., veilig gebruik makend van deze bossage; (Een wildtunneltje onder de Kamperfoeliestraat is ook nog te overwegen)

- van het nu lommerijke ontsluitingsweggetje wordt veelvuldig gebruik gemaakt door wandelaars en fietsers; Het is er gewoon heel mooi groen.

- de inmiddels hoog opgeschoten beplanting zal van visuele betekenis zijn, zeker als er appartementsgebouwen komen (meestal wordt ervoor gekozen om aam de rand van het buitengebied met laagbouw te volstaan)

Dan nog een tweede aspect. Het waterschap wil dat er verhoogd wordt gebouwd, ter voorkoming, dat de nieuwe bewoners van SCI natte voeten krijgen. Prima, maar hoe zit het dan met de bestaande bewoners/bebouwing in de Theereheide, temeer, als het hemelwater van de wijk straks afgelsoten wordt van de riolering?

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.