Evaluatie blauwe zone Mercuriusplein

Tevredenheid over Mercuriusplein

Gemeente past voorrangssituatie en parkeervakken aan

Na de herinrichting van het Mercuriusplein is er een parkeerschijfzone ingesteld. Op vrijdag en zaterdag tussen 11.00u en 18.00u geldt de blauwe zone op het Mercuriusplein. Je mag dan maximaal 2 uur parkeren, als je een parkeerschijf gebruikt. Na een half jaar hebben we de blauwe zone geëvalueerd. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd en we hebben bezoekers, bewoners en ondernemers van het Mercuriusplein naar hun ervaringen gevraagd.

 

Tevredenheid over plein en blauwe zone

In totaal hebben 151 mensen een reactie gegeven. We vroegen onder meer of het duidelijk is dat je parkeert in een blauwe zone. Van de bezoekers is 84 procent het hiermee eens. Van de bewoners en ondernemers is dat iets meer dan de helft. Het overgrote deel van de mensen die gereageerd hebben is tevreden met het plein zoals het er nu ligt. Er is gemakkelijk een parkeerplaats te vinden, zo geeft twee derde van de bewoners/ondernemers en 94 procent van de bezoekers aan.

 

Duidelijke vakken door groter contrast

We hebben 40 ideeën ontvangen over wat nog beter kan. Daaruit kwamen twee onderwerpen duidelijk naar voren: de voorrangssituatie en de vak-aanduiding. Met deze aandachtspunten gaan we dan ook aan de slag. De toegangen naar het plein gaan we inrichten als inritconstructies. Verkeer dat het parkeerterrein af rijdt, moet voorrang verlenen. We hebben borden geplaatst en binnenkort passen we ook de vormgeving aan zodat het trottoir straks door loopt. De parkeervakken gaan we duidelijker aangeven met een andere kleur steen. We hebben eerst een proefvak gemaakt om te kijken of het kleurverschil beter is. Daarna passen we dit ook bij alle andere parkeervakken toe.

 

Cookie-instellingen