Verbindingsweg Berlicum - Middelrode - Buitengebied

Vragenlijst over het Raadhuisplein en de Hoogstraat

De doorgaande weg van Berlicum, door Middelrode naar het buitengebied is ongeveer 5 kilometer lang. Wij hebben voor het hele traject een ambitie opgesteld. We willen graag met jou in gesprek over knelpunten en mogelijkheden om deze ambitie waar te maken.

De doorgaande weg van Berlicum, door Middelrode naar het buitengebied

Wegvak Raadhuisplein-Hoogstraat

We hebben de weg in 9 vakken verdeeld. We gaan nu als eerste aan de slag met het Raadhuisplein en de Hoogstraat (het gedeelte van de weg tussen het Mercuriusplein en het Raadhuisplein). Op een aantal plekken zijn wel eens aanpassingen gedaan. Maar door beperkte middelen is er nooit een structurele oplossing bedacht of uitgevoerd. Met de ambitie als uitgangspunt, willen we samen met jou bepalen hoe we dit toekomstbeeld het beste kunnen realiseren.

Praat mee over de mogelijkheden

We willen jou uitnodigen om mee te praten over oplossingen voor het wegvak Raadhuisplein/Hoogstraat. Oplossingen die passen bij de ambitie. We hebben daarvoor een vragenlijst gemaakt. Hoe denk jij dat de problemen op de Hoogstraat het beste aangepakt kunnen worden? Door de vragenlijst in te vullen, help je mee om alle mogelijkheden te verzamelen. We willen het (beperkte) budget dat er is, zo goed mogelijk gebruiken. Aan oplossingen waar jij je in kunt vinden én die bijdragen aan ons toekomstbeeld van de weg.

De vragenlijst is gesloten. Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld, bedankt daarvoor! Binnenkort lees je hier een samenvatting van de conclusies.

De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we voor scenario’s

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 23 mei. Daarna verwerken wij de uitkomsten in verschillende scenario’s voor de weg. Vervolgens neemt het college hierover een besluit. We maken een overzicht van de maatregelen die we op korte en op lange termijn kunnen doen. Dit overzicht willen we voor de zomer klaar hebben.

Heb je de vragenlijst ingevuld? Dan krijg je bericht zodra de scenario’s af zijn. Je kunt dan weer op deze website aangeven wat je van de scenario’s vindt.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met de projectleider. Of kijk voor meer informatie op de website van het project Verbindingsweg Berlicum-Middelrode-Buitengebied.

Cookie-instellingen