Praat mee over Theereheide

In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige sportpark Heidelust vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden en is basisschool De Bolster aan vervanging en uitbreiding toe.

Opgave voor Theereheide: een nieuwe school, betaalbare woningen én ruimte voor natuur

Eind 2020 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Theereheide vast. Bij de uitwerking van de gekozen scenario’s bleek echter dat deze niet realiseerbaar zijn. Onlangs ging de gemeente daarom met omwonenden in gesprek over twee varianten die wel als haalbaar uit de onderzoeken naar voren kwamen. Op basis van deze gesprekken en een verdere financiële doorrekening stelt het college van B&W voor om een nieuwe school op Heidelust en woningen op de Ericastraat te realiseren. In het voorstel is ruimte voor een nieuwe school in een groene omgeving en meer betaalbare woningen.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de vergadering op 21 december. Na besluitvorming kunnen de deelgebieden in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt worden. 

Lees meer in het persbericht

In gesprek over De Bolster en Heidelust

We zijn met omwonenden in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe school en woningen. Dat hebben we gedaan tijdens de gespreksavond op 6 september en online op deze website. 

Je kunt nu niet meer reageren op de mogelijkheden. De reacties zijn meegenomen in het voorstel aan de gemeenteraad. 

Cookie-instellingen