Heidelust

Voormalig sportpark Heidelust krijgt een nieuwe invulling. Het gehele terrein wordt ingericht als natuurpark. Op een deel van het terrein wordt een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Bolster gebouwd. Op het andere deel komen tijdelijke woningen.

Ruimte voor groen, een nieuwe school en betaalbare woningen

Eind 2020 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Theereheide vast. Bij de uitwerking van de gekozen scenario’s bleek echter dat deze niet realiseerbaar zijn. Onlangs ging de gemeente daarom met omwonenden in gesprek over twee varianten die wel als haalbaar uit de onderzoeken naar voren kwamen. Op basis van deze gesprekken en een verdere financiële doorrekening, is de gemeenteraad voorgesteld om een nieuwe school op Heidelust en woningen op de Ericastraat te realiseren. In het voorstel is ruimte voor een nieuwe school in een groene omgeving en meer betaalbare woningen.

Op 6 september 2023 zijn we hierover met omwonenden van Heidelust in gesprek gegaan. Ook online konden inwoners reageren op de mogelijkheden. De reacties zijn meegenomen in het voorstel aan de gemeenteraad. 

De gemeenteraad heeft eind 2023 besloten om Heidelust in te richten als natuurpark, op een deel tijdelijke woningen te realiseren en op het andere deel een nieuwe school te bouwen. 

Praat mee over Heidelust

De komende tijd werken we de plannen voor Heidelust verder uit. We willen graag met inwoners in gesprek blijven over de toekomstige invulling van Heidelust.

Cookie-instellingen