Verkeersplan Theereheide

Ons klimaat, de woningbouw en de manier van verplaatsen verandert. Dat vraagt ook om een nieuwe kijk op de inrichting van het verkeer in de wijk. Daarom maken we een verkeersplan voor de wijk Theereheide. In een verkeersplan komt bijvoorbeeld te staan wat de hoofdroutes in de wijk zijn, welke wegen voor auto’s en welke voor fietsers bedoeld zijn, en wat voor type inrichting daarbij past.  

Het verkeersplan voor Theereheide moet in ieder geval bijdragen aan: 

  • verbetering van de verkeersveiligheid 
  • bevordering van duurzaam vervoer 
  • vermindering van milieubelasting, bijvoorbeeld door meer groen in de wijk 
  • behoud van leefbaarheid en sociale cohesie 

In gesprek over het verkeersplan Theereheide

Tijdens de eerste gespreksavond hebben omwonenden wensen en ideeën op het gebied van verkeer in de wijk benoemd. We hebben geprobeerd deze input zo volledig mogelijk te verwerken in het concept verkeersplan. Tijdens de tweede gespreksavond presenteren wij het concept verkeersplan. Omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan deze avond. 

U kunt het concept verkeersplan online bekijken

U kunt het concept verkeersplan bekijken op deze pagina. Hier vindt u ook een samenvatting van de opmerkingen die tijdens de eerste gespreksavonden zijn gemaakt. 

Vervolg 

Na deze gespreksronde kunnen wij eventuele aangedragen aanpassingen doorvoeren, mits passend binnen de uitgangspunten, in het concept verkeersplan zodat deze definitief kan worden. Dit verkeersplan vormt vanaf dan de basis voor de toekomstige herinrichtingsprojecten in de wijk.

Cookie-instellingen