Bekijk het ontwerp van fase 3

Voorlopig ontwerp Wilhelminastraat
Marjolein Dortmans 03-12-2021
587 keer bekeken 1 reacties

Ook in deze fase gaan we niet alleen de riolering in de straat vervangen, maar stemmen we deze werkzaamheden ook af met andere werkzaamheden aan het groen, verlichting of verbetering van de weg. In de ontwerptekeningen onderaan de pagina zie je welke werkzaamheden we willen uitvoeren.

Beatrixstraat

 • De langsparkeerplaatsen aan de parkzijde worden verlegd naar de woningzijde, hiervoor worden de bomen gerooid.
 • Ter plaatse van langsparkeerplaatsen worden overrijdbare banden toegepast. Enerzijds zijn hiermee de parkeerplaatsen te bereiken en anderzijds is er een duidelijke scheiding. Verkeerstechnisch is dit beter.
 • Het voetpad ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 6 komt te vervallen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor groen.
 • Ter plaatse van de kruising met de Christinastraat en de Irenestraat komt een verkeersplateau.
 • Het plateau met de kruising Wilhelminastraat blijft als verkeersmaatregel gehandhaafd, maar wordt wel vernieuwd.
 • Alle verhardingen in de straat worden vernieuwd en verder worden de bestaande armaturen van de lichtmasten omgebouwd naar ledverlichting.

Bernhardstraat

 • Op enkele aanpassingen na blijft de indeling van de Bernhardstraat gehandhaafd.
 • De bomen worden gerooid. Hiervoor komen op dezelfde locatie nieuwe bomen terug.
 • De verharding van het trottoir, parkeerplaatsen en rijbaan wordt vernieuwd.
 • Zoals met de kruising Molenstraat zal de kruising met de Margrietstraat ook vlak worden uitgevoerd, maar dan alleen in een andere kleurstelling.
 • Bestaande armaturen van de lichtmasten worden omgebouwd naar ledverlichting.

Christinastraat

De Christinastraat is op te splitsen in 2 wegvakken. Het deel vanaf de Molenstraat tot aan het Diepven en het deel vanaf het Diepven tot aan Beatrixstraat.

 • De aanpassingen in het 1e wegvak zijn minimaal. De bomen blijven gehandhaafd. Alle verhardingen worden vernieuwd (zowel in het 1e als in het 2e wegvak) en zoals aan de trottoirzijde het geval is komt er aan de plantsoenzijde een grotere band. Het plateau met de kruising Diepven blijft als verkeersmaatregel bestaan maar wordt vernieuwd.
 • In het 2e wegvak worden de bomen aan de evenzijde vervangen. Aan de onevenzijde komen enkele nieuwe bomen. De parkeer- en groenvakken zijn opnieuw ingeschikt (minimaal) en aan de onevenzijde komt een overrijdbare band. Enerzijds zijn hiermee de parkeerplaatsen te bereiken en anderzijds is er een duidelijke scheiding. Verkeerstechnisch is dit beter.  
 • Bestaande armaturen van de lichtmasten worden omgebouwd naar ledverlichting.

Parallelweg Driezeeg

Voorlopig zijn er geen aanpassingen in deze straat. Dit heeft te maken met de ambities voor de verbindingsweg tussen Berlicum en Middelrode. De bestaande verharding in uw straat wordt teruggebracht.

Margrietstraat

 • De kruisingen met de Wilhelminastraat, Bernhardstraat en Christinastraat blijven vlak, maar worden in een andere kleur uitgevoerd.
 • De bomen aan de evenzijde blijven gehandhaafd.
 • Het voetpad aan de niet evenzijde komt te vervallen, waardoor er meer ruimte voor groen ontstaat.
 • Het voetpad aan de evenzijde proberen we waar mogelijk te verbreden naar 1,50m.
 • Ter plaatse van de parkeerplaatsen komen overrijdbare banden. Enerzijds zijn hiermee de parkeerplaatsen te bereiken en anderzijds is er een duidelijke scheiding. Verkeerstechnisch is dit beter.
 • Alle verhardingen worden vernieuwd en de bestaande armaturen van de lichtmasten worden omgebouwd naar ledverlichting.

Wilhelminastraat

 • Het voetpad vanaf de Molenstraat tot aan de Emmastraat (evenzijde) komt te vervallen, hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen. De indeling van de weg blijft verder nagenoeg hetzelfde.
 • De kruising met de Margrietstraat wordt vlak en in een andere kleur uitgevoerd.
 • Het plateau met de kruising Beatrixstraat blijft als verkeersmaatregel bestaan maar wordt met nieuwe materialen uitgevoerd.
 • Het voetpad ter hoogte van huisnummer 1 tot huisnummer 19 verbreden we naar 1,50m.
 • Ter plaatse van langsparkeerplaatsen worden overrijdbare banden toegepast. Enerzijds zijn hiermee de parkeerplaatsen te bereiken en anderzijds is er een duidelijke scheiding. Verkeerstechnisch is dit beter.
 • Alle verhardingen in de straat worden vernieuwd en de bestaande armaturen van de lichtmasten worden omgebouwd naar Ledverlichting.

Afronding regenwaterriool Driezeeg/Beukplein

Bestaande verharding brengen we terug.

Wil je reageren op het voorlopig ontwerp?

Klik op de knop Reageren en plaats je reactie direct onder dit bericht. Je moet hiervoor ingelogd zijn op deze website. Je kunt je opmerking ook mailen naar projectleider Richard Llop, via r.llop@mijngemeentedichtbij.nl

Afbeeldingen

1  reacties

Remko Hommel

31-12-21 om 0:24

Met een aantal buurtbewoners zijn we het niet eens met de aanpassingen die gedaan worden aan het groen en bestrating in de Margrietstraat.

Zo vinden we dat het voetpad aan de oneven zijde (tusen het groen) NIET moet komen te  vervallen. Hier zijn een paar goede (veiligheids-)redenen voor. Ook de voorgestelde 'verbreding van het voetpad' aan de evenzijde is geen oplossing voor het daarna ontstaane probleem!

Graag zien we dat het voetpad aan de onevenzijde in de Margrietstraat vanaf de Wilhelminastraat tot aan de Christinastraat intact/behouden blijft.

Een eventuele aanpassing aan het voetpad zou kunnen zijn om deze aan de straatkant aan te leggen en niet meer tussen de groenstroken zoals in de huidige situatie. Waardoor de nu 'smalle' Margrietstraat optisch breeder oogt en er nog steeds een ruime groenstrook over blijft.

 

Ook in de Bernardstraat zien wij een groenstrook getekend voor de deur van huisnummer 27. Hierdoor verdijnt dan een (toch al schaarse) parkeerplek!

Graag zien we dan ook dat deze parkeerplek blijft en niet in een groenstrook verandert.

 

Graag onderbouw- en licht ik de bezwaren, in de door de gemeente gemaakte plannen, toe.

Cookie-instellingen