Geef jouw reactie op de maatregelen

Marjolein Dortmans 22-10-2021
2 reacties

Wil je nog reageren op de scenario's of voorgestelde maatregelen? Dat kan tot en met zondag 24 oktober. Gebruik daarvoor het reactieformulier onderaan de pagina of klik hiernaast op de knop 'reageren'. 

Korte weergave van de voorgestelde maatregelen

Hier vind je in het kort de maatregelen die we voorstellen op basis van de uitkomsten van de vragenlijst. Onderaan de pagina kun je de hele presentatie (pdf) downloaden. Ook vind je een document met de vragen die tijdens de digitale bewonersavond gesteld zijn, voorzien van een antwoord.

1. Geluid reducerende maatregelen

 • Geen directe oplossingen binnen dit project voor alle woningen.
 • Overige oplossingen dragen bij aan verminderen van geluidsoverlast.
 • Subsidiemogelijkheden geluidsisolatie bestemde woningen. De gemeente neemt zelf  contact op met de betreffende woningen.
 • Geluidssanering traject van 2 jaar.

2. Fietssugestiestroken aanbrengen

 • Hoogstraat ook voorzien van bredere fietssuggestiestroken.
 • Gebruik van wegenverf.

3. Aanpassen snelheid

 • Geen financiële middelen voor complete herinrichting 30 km/h zone.
 • Tussenoplossing plaatsen van attentieborden om gewenst gedrag te stimuleren.
 • Werkgroep samenstellen waarbij nagedacht wordt over locatie en type attentieborden.
 • Onderzoek verplaatsen van komgrensbord. Natuurlijke overgang en duidelijke entree.

4. Openbare verlichting

 • Ophogen van wattage voor alle 49 armaturen. Uitvoering najaar 2021.
 • Alle armaturen zijn inmiddels ingesteld op avond en nachtverlichting.
 • Schilderen van alle masten in eenzelfde RAL kleur. Uitvoering 2022.

5. Herstelwerkzaamheden

 • Kleine herstelwerkzaamheden van de betreffende locaties.
 • Werkgroep samenstellen waarbij samen met de wegbeheerder de locaties in beeld worden gebracht.

6. Handhaving foutparkeren

 • Extra handhaving door boa’s.
 • Werkgroep samenstellen om te bepalen om welke locaties het betreft en de frequentie van foutparkeren.

7. Bevoorradingsroutes

 • Actief stimuleren van gebruik juiste bevoorradingsroutes.
 • De gemeente gaat in overleg met de ondernemers en  andere belangenbehartigers voor het afstemmen van de  bevoorradingsroutes.

8. Leefbaarheid

 • Meedenken voor enkele sfeerverhogende elementen zoals; extra groen, bankjes, bijenhotel, gras inzaaien met bloemenmengsel.

Lange termijn scenario

 • Gehele traject naar een maximumsnelheid 30 km/h.
 • Duidelijke en herkenbare situatie waarbij het gemotoriseerde verkeer te gast is.
 • Verkeersoplossing zoals in Heeswijk Dinther op dit moment is toegepast.
 • Vier centrale plein achtige locaties: Raadhuisplein, Burg. Godschalxplein, Mariendaal en Mercuriusplein.
 • Rijbaan voorzien van geluid reducerende verharding. De vier centrale locaties voorzien van gebakken verhardingsmateriaal.
 • Leefbaarheid vergroten door toepassen beplanting (bomen) en straatmeubilair.
 • Mogelijkheden benutten voor afwatering, opvangen regenwater etc
 • Wegfundering en wegdek aanpassen, tegengaan trillingen.

Afbeeldingen

2  reacties

Marjolein Timmermans

23-10-21 om 11:54

Beste Monique,

Dank voor de presentatie en toelichting van afgelopen dinsdag. Fijn dat er actie wordt ondernomen. Het viel mij op tijdens de digitale presentatie dat Rik stelde dat er bijna alleen bestemmingsverkeer door de Hoogstraat rijdt.

Wij constateren dat er juist teveel niet-bestemmingsverkeer van vrachtwagens en zwaar landbouwverkeer door onze dorpskern rijdt. Men rijdt vaak te hard en de voertuigen zijn te zwaar voor wegen zoals de Hoogstraat en het Raadhuisplein.

Deze voertuigen veroorzaken:

 • Geluidsoverlast bewoners
 • Trillingen overlast bewoners
 • Scheurvorming en beschadigingen aan (monumentale) woningen

De N279 is gemaakt om de doorstroom te verbeteren en de historische dorpskernen te ontlasten. Naast de N279 is er een separate rijstrook voor landbouwvoertuigen (paralelweg).

Oplossingsroute:

 1. Niet-bestemmingsvrachtverkeer begeleiden naar N279
 2. Landbouwvoertuigen begeleiden naar separate rijstrook/paralelweg N279 t.b.v. landbouwverkeer
 3. Borden plaatsen op alle in-en uitgaande invalswegen 

Zie s.v.p. de bijlage.

Dit is mijn inziens een makkelijke winst die op korte termijn realiseerbaar kan zijn. Mooi dat jij al met de ondernemers om tafel gaat. Fijne dag!

Met vriendelijke groet,

Marjolein Timmermans

 

Carla Hijl

23-10-21 om 10:31

Beste lezer, ik ben blij met de inzet die gedaan wordt voor dit stuk gebied van Berlicum. Ik wil graag deelnemen aan de werkgroep om eventueel input te geven. Ik kon helaas niet aansluiten dinsdag, maar ben betrokken. Ik woon op de hoogstraat met mijn man en moeder (mantelzorg). Gezamenlijke input van de buurt en gemeente geeft het beste resultaat.

Dank je wel Carla Hijl

Cookie-instellingen