Proces en planning

Proces

Het proces om te komen tot een mobiliteitsplan is ingedeeld in verschillende fases:

Inventariseren en analyseren

In deze fase beschrijven we de knelpunten op het gebied van verkeer en mobiliteit. We halen wensen en ideeën op bij inwoners, ondernemers en organisaties. 

Toekomstvisie

In deze fase maken we een visie op mobiliteit in Sint-Michielsgestel in 2040.

Strategie

Op een aantal thema’s vertalen we de visie naar een strategie. Hier kunnen dilemma’s naar voren komen, waarover we in gesprek gaan.

Uitvoeringsprogramma

In deze fase maken we een lijst met concrete maatregelen en projecten om de ambities en doelstellingen te realiseren. Hier hoort ook een kostenraming en prioritering/planning bij.

Planning

We starten in september 2023 met de inventarisatiefase. Iedereen kan zijn of haar wensen en ideeën op het gebied van verkeer en mobilteit doorgeven op een digitale kaart. 

We willen het mobiliteitsplan voor de zomer van 2024 aan de gemeenteraad aanbieden. 

 

Cookie-instellingen