Sint Lambertusweg

Na de zomer van 2022 zijn we gestart met de uitwerking van de visie voor de Sint Lambertusweg. We hebben hierover contact gehouden met de werkgroep Gemondse wegen. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting hebben we op 9 mei jl. gepresenteerd. De presentatie kun je hiernaast bekijken of downloaden.

Op deze pagina vind je meer informatie over het ontwerp en de reacties die we daarop hebben ontvangen. Ook lees je meer over de planning van de werkzaamheden.

Het ontwerp voor de Sint Lambertusweg

Duurzaam veilig

De Sint Lambertusweg wordt ingericht als duurzaam veilige 30 km-zone. De weg is 5,50 meter breed en biedt daarmee voldoende ruimte aan fietsers, automobilisten en vracht- en landbouwverkeer. Op de kruispunten leggen we plateaus aan. 

Parkeren op de weg

Ook in de nieuwe situatie mag je op de weg parkeren. De parkeervakken op de weg hebben een remmende werking. Door de vakken om en om aan beide zijden van de weg aan te leggen, ontstaan er asverspringingen die een remmende werking hebben.

Riolering

De aanleiding van de werkzaamheden is de riolering, die vervangen moet worden. Helaas is het niet mogelijk om een gescheiden riool aan te leggen. De grondwaterstand in het gebied staat dusdanig hoog dat hemelwater niet vanuit het riool kan infiltreren in de bodem. Het water afvoeren naar het oppervlaktewater is eveneens niet mogelijk in verband met de hoogte van het waterpeil in de watergangen. Daarom leggen we in de nieuwe situatie weer een gemengd riool aan.

Reacties op het ontwerp

Tijdens de presentatie en ook in de individuele gesprekken bij de ontwerptekeningen, hebben we veel reacties gekregen op het ontwerp. Een aantal reacties worden verwerkt in het ontwerp of komen terug in de mobiliteitsvisie voor de hele gemeente waar momenteel aan gewerkt wordt.

  • Verhoogd plateau bij voetbalclub
    Meerdere bewoners gaven aan dat er ter hoogte van de voetbalclub te hard wordt gereden. Formeel valt dit punt buiten de herinrichting van de Sint Lambertusweg. We begrijpen echter ook dat dit punt aandacht en verbetering vraagt. Daarom komt er een verhoogd plateau op de kruising. Daarnaast leggen we tot aan de komgrens fietsstroken aan. We voeren deze werkzaamheden uit in combinatie met het reguliere asfaltonderhoud. In verband met werkzaamheden van Brabant Water worden deze werkzaamheden volgend jaar gerealiseerd.

  • We zijn in gesprek over de bocht
    Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we met een aantal inwoners gesproken over het ontwerp van het weggedeelte in de bocht. Uit dit gesprek zijn een aantal verbeterpunten gekomen die in het ontwerp verwerkt worden.
  • Mobiliteitsplan
    Tijdens de bijeenkomst, en ook al in eerdere gesprekken, werd aangegeven dat de bebouwde kom van het dorp eigenlijk niet geschikt is voor landbouwverkeer. Op dit moment is er echter geen alternatieve route voorhanden. Het uitgangspunt dat landbouwverkeer in principe niet door de kom rijdt, nemen we mee in het Mobiliteitsplan voor Sint-Michielsgestel. Ook andere bouwstenen uit de Visie doorgaande wegen Gemonde worden als uitgangspunt meegenomen in het Mobiliteitsplan. In dit Mobiliteitsplan nemen we ook een uitvoeringsprogramma en budgetten op om maatregelen op termijn uit te kunnen voeren. We verwachten dat de gemeenteraad voor de zomer van 2024 het Mobiliteitsplan kan vaststellen.

Het vervolg

Het ontwerp voor de weg bespreken we ook met onder andere Brabant Water en Enexis. Zij moeten ook werkzaamheden uitvoeren in de Sint Lamberusweg. Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn voordat wij starten met de rioolvervanging. We willen de nieuwe straat namelijk liever niet meteen weer open breken. De afstemming met andere partijen zorgt er helaas wel voor dat we later dan gepland kunnen starten met de uitvoering van het project. Zo gaat Enexis het elektriciteitsnet verzwaren. De voorbereiding en uitvoering hiervan duurt ongeveer een jaar. 

We verwachten dat we na de bouwvak van 2024 kunnen starten met de rioolwerkzaamheden en nieuwe inrichting van de Sint Lambertusweg. 

We passen het ontwerp aan

Op basis van de reacties die we op het conceptontwerp hebben ontvangen en de gesprekken met de nutsbedrijven, passen we het ontwerp voor de Sint Lambertusweg aan. Zodra het aangepaste ontwerp gereed is, laten we je dit weten. 

Planning

We vinden het heel vervelend dat de nieuwe inrichting van de Sint Lambertusweg later kan starten dan gepland. We verwachten dat Enexis voor de zomer van 2024 hun werkzaamheden kan uitvoeren. Na de bouwvak van 2024 kan Brabant Water de leidingen vervangen en daarna kunnen wij aan de slag met de werkzaamheden aan de riolering en de nieuwe inrichting van de Sint Lambertusweg. Omdat de uitvoering langer op zich laat wachten, voeren we eind dit jaar een extra controle aan het riool uit.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Pascal Dokman,  via p.dokman@mijngemeentedichtbij.nl.

Cookie-instellingen