Mogelijke invulling van de locaties

Als we kijken naar de eisen van het waterschap en de provincie op het gebied van woningbouw en waterberging, moeten we concluderen dat de plannen uit de ontwikkelvisie niet haalbaar zijn. Daarom moeten we de plannen bijstellen.

  • Heidelust ligt in het overstromingsgebied van de Essche stroom. Dat betekent minder bebouwing en een andere manier van bouwen: compact en op palen. 
  • Permanent bouwen op Heidelust mag alleen in combinatie met een sociaal en klimaatvriendelijk project.
  • We moeten voor voldoende sociale/goedkope woningen zorgen.

Praat mee 

We hebben twee mogelijkheden voor de invulling van de locaties. Die kun je hieronder bekijken. Je kunt niet meer reageren op de mogelijkheden. De reacties nemen we mee in het voorstel aan de gemeenteraad.

    Cookie-instellingen