We moeten onze plannen bijstellen

Als we kijken naar de eisen van het waterschap en de provincie op het gebied van woningbouw en waterberging, moeten we concluderen dat de plannen uit de ontwikkelvisie niet haalbaar zijn. Daarom willen we de plannen bijstellen. Binnen het gemeentehuis hebben we hier natuurlijk over nagedacht, maar we willen ook graag van jou weten wat je belangrijk vindt als het gaat om de ontwikkeling van deze locaties.

Praat mee over Heidelust en De Bolster

Daarom gaan we graag met jou in gesprek. Dat doen we met inwoners die in de directe omgeving van De Bolster en Heidelust wonen en ouders van leerlingen van basisschool De Bolster. Zij ontvangen een uitnodiging voor een gespreksavond op woensdag 6 september. Inwoners van Theereheide die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen via deze website digitaal meepraten.

Alles wat we ophalen tijdens de gespreksavond en via de website, nemen we mee in het advies aan de gemeenteraad over de invulling van de locaties. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de bijgestelde scenario’s voor Heidelust en De Bolster. Daarna gaan we aan de slag met de uitwerking. Ook daarover gaan we op termijn graag met jou in gesprek.

Cookie-instellingen